Behandlingar

Tandkronor och broar

Kronor och broar är vanliga metoder för att ersätta en eller flera skadade tänder. Dessa ersättningar fungerar som vanliga tänder till form, funktion och estetik. En krona omfattar en tand, en bro omfattar fler tänder då en lucka behöver ersättas med en fastsittande ersättning. Vi börjar alltid med en undersökning för att få reda på dina förutsättningar. För att behandlingen ska bli lyckad är det viktigt att du inte har några infektioner i munnen. Därför behöver vi åtgärda ev. infektioner först och invänta läkningen av dessa innan behandlingen med kronor eller broar kan påbörjas. Undersökningen är även till för att vi ska lyssna av dina behov samt dina önskemål. Vi tar fotografier, röntgenbilder och avtryck på dina tänder. När undersökningen är klar få du info om vad som är möjligt samt hur ingreppet går till. Du får även kostnadsförslag på vad det kommer att kosta.

Behandlingssteg

  1. Vid det första besöket tar vi färgprov av dina tänder. Sedan slipas tanden/tänderna som ska få den nya kronan eller bron och ett avtryck av dina tänder tas som skickas med färgprovet till tandtekniker.
   Vi förser dig med en temporär krona eller bro till nästa besök så att du kan fungera som vanlig. Avtrycket av tanden/tänderna som skickats till ett tandtekniskt labb används för att konstruerar den färdiga tandkronan eller bron.
   Tandkronor görs av helkeramiska material även kallade porslinskronor dessa ger mest naturliga resultatet.
  2. Vid det andra tandläkarbesöket provar vi in kronan eller bron. Om den passar och du är nöjd med estetik och funktion cementeras den på plats.
  3. Dina nya kronor och/eller bro måste skötas och kontrolleras regelbundet, precis som dina vanliga tänder. Skötsel ska ske enligt tandläkares och tandhygienists instruktioner. Vi kommer lägga upp en individualiserad uppföljningsprogram av dina nya tänder för att hålla dom i bästa skick.
BOKA TID