Remisser

Skicka remiss

Remiss för Protetik och Implantat - Skicka direkt från hemsidan, klicka här.

Orsaken till tandförlusterna kan vara tex tandlossningssjukdom, kariesskador, trauma mot tänderna eller att det saknas tandanlag.
Vi utför tandersättningar i form av kronor, broar, implantat och olika typer av avtagbara proteser. Behandlingen sker i nära samarbete med de bästa tandteknikerna i Sverige.

Info för tandläkare: Vill du remittera en patient till oss?

Du når oss per telefon 08-668 73 88
Du kan även skicka en remiss per post till:
Estetikakademin
Rålambsvägen 10B, 112 59 Stockholm
Eller via epost: melvin@estetikakademin.se
Vi håller dig underrättad med hur behandlingen av patienten fortlöper.

Info Patienter:

Du kan be din ordinarie tandläkare eller läkare att skicka en remiss till oss. Vi ger dig en tid till undersökning inom en till två månader.

OBS! Varje remiss ska innehålla följande uppgifter för att kunna bedömas korrekt:

  • Tydlig remissorsak/frågeställning
  • Relevanta anamnestiska uppgifter, till exempel aktuell medicinering,
  • blodsmitta och eventuell överkänslighet
  • Patientens allmäntillstånd
  • Information om utförd och planerad behandling
  • Betalmodell, till exempel Nödvändig tandvård, Frisktandvård, Asylsökande och Försäkringskassan
  • Patientens aktuella adress och telefonnummer samt mail om detta finns.
  • Annan viktig information, till exempel behov av tolk och vilket språk det gäller samt eventuell funktionsnedsättning

Remiss till EstetikAkademin

Här kan du säkert och krypterat skicka dina remisser till EstetikAkademin. Bifoga remissen som pdf, bifoga även röntgenbilderna här. Du kan även välja att använda dropfunktionen för pdf:er och röntgenbilder längds ner.
I Meddelande rutan räcker det att du bara skriver. tex Remiss från ”ditt namn” eller ”klinikens namn”

Tack för remisserna – Melvin Sohrabi med team