BehandlingsKoncept

Vi har ett behandlingskoncept som bygger på vetenskap.

1. Undersökning
2. Röntgen
3. Du bestämmer
4. Utlovat resultat
1. UNDERSÖKNING

För att vi ska kunna ge dig den bästa vården, föregås alla behandlingar av en gedigen undersökning!
Våra undersökningar tar mellan 30 min till 1,5 timmar beroende på vad som behöver göras. Det är grundbulten som bestämmer resten av vår resa ihop för att uppnå dina önskningar, därav tiden för undersökningen.
Större utredningar inför större bettrehabliteringar behöver tas sin tid.

Oavsett om du behöver en regelbunden kontroll av din tandhälsa eller en utredning för en större behandling så behöver följer vi en strukturerad schema så vi tar reda på så mycket om dina önskemål, hälsouppgifter samt status på dina tänder och omkringliggande vävnad som möjligt.

  • Dina önskemål:

    Alla människor är unika och därmed deras önskemål. 
Vi lägger stor möda och omsorg på att lyssna på just dina önskemål så vi tillsammans ska kunna bestämma det bästa upplägget och behandlingen för dina specifika behov.
  • Hälsouppgifter:

    Tänderna är en del av kroppen, du får alltid fylla i en hälso anamnes inför en behandling eller årligen på din rutin kontroll så vi håller dina hälso uppgifter färska. Visa mediciner och tillstånd behöver vi ha extra koll på vilket gör att vi tar din hälso anamnes på största allvar.
2. RÖNTGEN

Röntgenbilder tar vi för att upptäcka det som vi inte kan se med blotta ögat. På så sätt har vi en komplett bild om dina tänder.

Vid en vanlig röntgenundersökning placeras en röntgensensor i din mun. Vi placerar röntgenapparaten utanför munnen på samma nivå som sensorn. Under tiden vi tar bilden går vi ifrån. Röntgenundersökningen tar oftast bara några minuter. Antalet bilder som behöver tas bestäms av den kliniska undersökningen ihop med eventuella symptom och besvär. Vi använder oss av digitalröntgen, vilket innebär att stråldosen är låg.

3D-Röntgen
Vi har och använder CBCT röntgen tex vid implantatbehandlingar eller svårare tandutdragningar då detta är indicerad. Detta görs för att planera och utföra behandlingen på ett säkert sätt för dig. Områden som är av intresse är nervkanalen som finns i underkäken eller bihålornas utsträckning i överkäken. Vid operativa tandutdragningar är det viktigt att se hur krokiga tändernas rötter är samt hur nära det ligger andra vitala strukturer tex nervkanaler. Symptom på sprickor som är svåra allt lokalisera eller se med konventionell röntgen kan ibland lättare ses på en 3D röntgen. Vår röntgenspecialist kommer efter en 3D rötgen tagning att granska alla bilder, han skriver då ett utlåtande/svar på de fynd som ses och du kommer att informeras om dessa vid nästa besök.

3. DU BESTÄMMER

Vi går tillsammans igenom de åtgärder som kommer att behövas för att uppnå önskat resultat. Vi kommer att ta kliniska foton. Du kommer även att få se en Smile Design, vilket innebär att vi virtuellt lägger på virtuella tänder på ditt foto så du kan va med och välja form och utseende på dina tänder och hur detta skulle kunna fungera med ditt leende. Vi tar ett avtryck av dina tänder digitalt och tillsammans med fotot som vi designat skickas det till tandteknikern. Tandteknikern gör sedan en faktisk modell. Den modellen används som diagnostiska uppvaxning med utgångspunkt från den virtuella Smiled Designen där vi tagit fram hur formen och strukturen ska va på dina nya tänder allt efter dina egna önskemål. Modellen används som mall och mallen används och fylls plast som läggs över dina tänder. Du får se ditt nya leende utan att vi har avverkat någon tandsubstans och ev.
justeringar kan göras innan vi startar behandlingen. Är du nöjd med den föreslagna behandlingen bokas tider för att starta behandlingen när det passar dig.

4. UTLOVAT RESULTAT

Vi kontrollerar dina ersättningar efter 1–2 veckor så att estetiken fungerar och att dina ersättningar fungerar vid funktion. Om allt ser bra och du är nöjd tas efter-foton.
Våra garantier är 3-års garanti på fast protetikarbete och 1-års garanti på tandlagningar samt avtagbara proteser. På tandimplantat ger tillverkarna livstidsgaranti för tekniska komplikationer om själva implantat skulle frakturerna dvs inte det som sitter ovanför i munnen.
Vi skapar ett leende i taget för många